Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i ewidencje prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne


Dział Administracyjno-Gospodarczy
 1. Rejestr zamówień publicznych.
 2. Rejestr umów.
 3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
 4. Rejestr upoważnień wydanych przez Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
 5. Rejestr pracowników.
 6. Rejestr delegacji służbowych.
 7. Wykaz wydawanych legitymacji pracownika socjalnego.
 8. Rejestr skarg i wniosków.

Dział Świadczeń i Pomocy Środowiskowej
 1. Rejestr osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
 2. Rejestry wydanych decyzji.
 3. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 4. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 5. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 6. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.
 7. Rejest wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 8. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 9. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 10. Rejestr dłużników alimentacyjnych.
 11. Rejestr nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
 12. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 13. Rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 14. Rejestr informacji.
 15. Rejestr wniosków o świadczenie "Za życiem"
 16. Rejestr wniosków o świadczenie dobry start.
 17. Rejestr list wypłat.
 18. Rejestr list odpłatności.
Uwaga:
Udostępnienie informacji publicznych gromadzonych w ww. rejestrach odbywa się w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

Składnica akt

Udostępnianie informacji zgromadzonych w składnicy akt uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej za informacje publiczne - odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anatol Wasiluk Dyrektor MOPS

Data wytworzenia: 2019-05-08

Wprowadzający: Anna Niewińska

Modyfikujący: Anna Niewińska

Data modyfikacji: 2019-10-21

Opublikował: Anna Niewińska

Data publikacji: 2019-05-08